Kalite Politikamız

  • Platin Tuğla olarak ISO 9001-2008 Yönetim Sistemlerimiz dahilinde; Kuruluş amacımıza uygun olara üretim yapmayı,
  • Üretim faaliyetlerimiz boyunca bağlı bulunduğumuz çevrei iş sağlığı güvenliği ve diğer mevzuat ve şartlara uygun çalışmayı,
  • Hedeflerimiz doğrultusunda çevre boyutlarını ve iş sağlığının gözetildiği alt yapı ve çalışma ortamı oluşturmayı,
  • Üretim faaliyetlerimiz süresince, ekolojik dengeye zarar vermemek, faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri, kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol edip önlemeyi,
  • Oluşturup uyguladığımız kalite yönetim sistemlerine bağlı çalışıp uygunluğunu kontrol etmek ve sürekli geliştirmeyi,
  • Kurulan sistemleri tüm personele özümsetip, personelimizin bilinçlenmesi için eğitimlerini gerçekleştirmeyi TAAHHÜT ETMEKTEYİZ.